logo drion.png
pasfoto%2520Geert%2520Drion%25202017_edi
projecten.png
1/3

DRION

Het culturele organiseren in het publieke domein

GEERT DRION

Wat wil je weten? Geboren in Leiden, 1960; intellectueel nest; muziekstudie (BA); managementstudie (MA); onderzoeker (PhD - lopend); docent, directeur, adviseur, publicist.

DRIJFVEREN

De fascinaties in mijn leven en werk liggen dicht tegen elkaar aan. 

  • Hoe werken kunst, cultuur, onderwijs, samenleving en beleid op elkaar in? 

  • Waar raken de werelden van de verbeelding en het sociale aan elkaar? 

  • Wat is ervoor nodig om dat alles goed te organiseren? 

Die vragen zijn extra fascinerend, omdat ze geladen zijn met waarden en identiteiten die voortdurend door elkaar heen spelen en op elkaar inwerken.

DRION

Kort gezegd dan maar: ik ontwikkel nieuwe manieren om het culturele te organiseren in het publieke domein. Dat doe ik door: 

  • nieuw beleid te ontwikkelen;

  • organisaties te begeleiden bij transities;

  • innovatieve projecten te ontwerpen; 

  • onderzoek te doen naar nieuwe concepten. 

Maar ook door te publiceren, lezingen te geven, te coachen en te verbinden.

THEMA'S

Thema’s die in mijn werk steeds terugkomen zijn: cultuurbeleid, Cultureel Vermogen, culturele democratie, Public Value; professionaliteit; innovatieve organisatievormen; funding; netwerken. 

ADVIES

Als adviseur help ik mensen om dilemma’s op te lossen en knopen door te hakken. Ik begeleid visievorming en voed nieuwe inzichten en perspectieven. Dat kan zijn binnen organisaties of teams, of als samenwerkingsvraag. Zo’n traject sluiten we meestal af met een concreet, gezamenlijk plan. Dit zijn trajecten op maat, meestal op basis van uurtarief.

ONTWERP

Hier gaat het om het inrichten van groter proces, een nieuwe aanpak, structuur of model. Bijvoorbeeld het ontwerp van nieuw cultuurbeleid in een gemeente, een transitie van een werkveld of het opzetten van een complexe samenwerking. Meestal is dit een opdracht voor een langere tijd voor een vastgesteld bedrag.

TRANSITIES

Bij een implementatieopdracht werk ik gericht aan de op- of ombouw van een organisatie, meestal vanuit een interim-positie. Dit zijn kortere of langere trajecten maar altijd intensief verbonden met de plek en de organisatie. Ook dit zijn meestal opdrachten voor langere tijd op basis van een fixed fee.

BEGELEIDING

Na dergelijke trajecten volgt meestal nog een periode waarin ik de nieuwe situatie begeleid, al dan niet op afroep. Maar ik werk ook als coach, bijvoorbeeld voor leidinggevenden die willen reflecteren op hun eigen functioneren of op een specifieke kwestie. Dit zijn altijd afspraken op maat. 

SCHRIJVEN

Als schrijver (of ghost writer) ontwikkel ik samen met de opdrachtgever een nieuwe visie of beleidsplan, een projectplan of een fondsaanvraag. Ik heb gemerkt dat er niet veel mensen zijn die de “onderlaag” van anderen goed in tekst kunnen vangen en trefzeker kunnen aansluiten op de kansen in de omgeving. Ik denk daartoe te behoren. 

Na een oriënterend gesprek maken we een afspraak op maat.

TARIEF

Mijn basistarief is € 125 per uur (excl. BTW). Langer lopende opdrachten neem ik aan voor een fixed fee. 

Kijk hier voor projecten en portfolio 

Kijk hier voor mijn C.V. 

Kijk hier voor publicaties en blogs

Kijk hier voor interessante links en inspiratie