top of page
logo drion.png
pasfoto%2520Geert%2520Drion%25202017_edi
projecten.png

PROJECTEN / PORTFOLIO

Een uitsnede van de opdrachten waaraan ik de afgelopen jaren heb gewerkt

CULTUREEL VERMOGEN

Op vier plaatsen in Nederland gaan instellingen en overheden aan de slag met Cultureel Vermogen: een nieuw referentiekader voor cultuureducatie en -participatie.

DRION advies is ontwikkelaar, hoofdauteur en (co)projectleider van dit omvangrijke en baanbrekende project, mede mogelijk gemaakt door LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het najaar van 2021 wordt het project afgesloten met een conferentie. Kijk hier voor meer informatie.

BELEID

 • Gemeente Zoetermeer (ontwikkeling nieuwe cultuurvisie)

 • Gemeente Opmeer (beleidsontwerp muziekeducatie)

 • Gemeente Groningen (subsidiering instellingen vierjarige termijn)

 • Provincie Groningen (beleid AK en Cultuureducatie)
  (en anderen)

TRANSITIE

 • Gemeente Opmeer (nieuwe werkwijze muziekonderwijs) 

 • SKVR Rotterdam (omvorming naar wijkgericht werken)

 • Gemeente Heemskerk (verzelfstandiging muziekonderwijs)

 • Stadstheater DE KOM Nieuwegein (reorganisatie)

 • Parnas Leeuwarden (nieuw bedrijfsmodel)
  (en anderen)

 

SCHRIJVEN 

 • LKCA

 • Muziekschool Amsterdam

 • Mocca, Amsterdam Museum, Openbare Bibliotheek Amsterdam

 • SKVR Rotterdam

 • Jonge Harten Festival Groningen

 • Jazzkerk Aartswoud

 • UCK Utrecht

 • Jonge Makers Alliantie (Jazzfestivaks en -podia)

 • Provincie Groningen
  (en anderen)

Een selectie van andere artikelen en publicatie vind je hier 

 

BEGELEIDING 

 • P/////AKT Amsterdam

 • UCK Utrecht 

 • Muziekschool Amsterdam 

 • DE KOM Nieuwegei

 • ----en anderen

 • Coaching leidinggevenden

ONDERZOEK / PROMOTIE 

 • Naar een nieuwe onderbouwing van cultuurbeleid (PhD RUG bij Barend van Heusden en Nick Wilson - lopend) meer informatie vind je hier)

 • Cultureel Vermogen (LKCA, FCP, Universiteit Maastricht)

 • Inrichting Cultuureducatie (Wiardi Beckman Stichting, Provincie Groningen e.a.)

 • Inrichting Amateurkunst (Provincie Groningen)

 

DOCEREN

 • Universiteit Utrecht (minor en master Cultuurbeleid en management)

 • Radboud Universiteit (minor en master Cultuurbeleid en management)

 

SEMINARS / LEZINGEN

Organisatie, spreker, ontwikkelaar

Kijk hier voor DRION 

Kijk hier voor mijn C.V. 

Kijk hier voor publicaties en blogs

Kijk hier voor interessante links en inspiratie

bottom of page