top of page
logo drion.png
pasfoto%2520Geert%2520Drion%25202017_edi
projecten.png

PUBLICATIES

Een selectie van publicaties in kranten en tijdschrijften

(Klik hier voor blogs)

Het leerecosysteem als speel-veld (LKCA)

In dit essay stelt Geert Drion voor om cultuur op te vatten als een werkwoord. Cultuur staat niet vast, maar ontstaat telkens weer als mensen elkaar ontmoeten. Hij ziet culturele leerecosystemen als ‘een ecologie van culturele ontmoetingen’ en schetst hoe we die culturele ontmoetingen kunnen arrangeren en ondersteunen.

Schermafbeelding 2023-01-03 om 22.52.21.png
Towards a Theory and Practice of Cultural Communication (ENCATC Journal 2022)

This paper tentatively introduces the concept of cultural communication, exploring new theoretical and practical perspectives on culture and the arts. 

Schermafbeelding 2023-11-27 om 13.24.35.png
Cultural Governance - Current and Future European Perspectives (Routledge)
Cultural governance is currently regarded as a transversal element of public policy in Europe. This book brings together academics and policy practitioners to provide new insights into the field, exploring its contemporary dynamics, dilemmas and challenges.
Drion - The Dynamics of Culture - Figure 3.png
The Dynamics of Culture - Towards a Governance of Cultural Space
(Cultural Governance - Current and Future European Perspectives - Routledge, Ch. 1)

The concept of cultural space, presented as  a new perspective for European cultural governance in the 21rst century.
Dat het anders kan (Arts in Society)
Wie is er bang voor de open samenleving? 
In het debat over cultuurbeleid lijken het belang van de kunsten en het belang van diversiteit en inclusie tegenover elkaar te staan. Kan die impasse worden doorbroken? Er is een aanknopingspunt, waarmee het cultuurbeleid terugkomt in het hart van de publieke zaak, aan de basis van de open samenleving. De sector kan daar zélf verantwoordelijkheid voor nemen.
Schermafbeelding 2023-12-07 om 16.40.27.png
Perspectieven op 'buitenschoolse cultuureducatie' (Cultuur+educatie 64)

In dit essay laat Geert Drion zien dat achter het ogenschijnlijk heldere begrip buitenschoolse cultuureducatie vele invullingen, doelen en definities schuilgaan. Wil cultuureducatie in de toekomst krachtiger worden, zo bepleit hij, dan is het nodig om te zoeken naar een nieuwe ordening en los te komen van beladen, strategische tegenstellingen als educatie-participatie en markt-overheid. De verschillende perspectieven op cultuureducatie zijn dan onder een nieuwe noemer te brengen.

Schermafbeelding 2020-03-27 om 18.42.19.
De waarden van sociaal-liberaal cultuurbeleid (Boekman 95)

Zijn er principiële verschillen tussen de sociaaldemocratische en de liberale denktradities over cultuurbeleid? Als cultuur wordt bezien als taal, dan lijkt een gezamenlijk vertrekpunt mogelijk.
De traditionele tegenstellingen over de rol van de overheid kunnen dan meer praktisch worden benaderd. 

Schermafbeelding 2020-03-27 om 18.59.47.
De kracht van cultuur (Openbaar Bestuur)

Een beklemmend verhaal is me altijd bijgebleven. Het gaat over een man die - na één of andere ramp - de laatste overlevende is. Hij is letterlijk alleen op de wereld. Om zijn tijd te verdoen reist hij rond, door verlaten steden.

Laat cultuur de plek zijn waar het mag schuren (VK)

In de door haar uitgesproken H.J. Schoo-lezing roept minister

Edith Schippers op om krachtiger het geluid te laten klinken dat een samenleving met meer vrijheid is te verkiezen boven een samenleving met minder vrijheid.

Schermafbeelding 2020-03-27 om 18.46.15.
Onmaat’ op maat (Boekman 107)

Hoe ziet het cultuureducatiebeleid van de toekomst eruit? Hoe kan beleid een praktijk faciliteren die past bij onze moderne samen- leving?

Schermafbeelding 2020-03-27 om 18.53.05.
Kunst moet strijden met open vizier (VK)

Het illegalenformulier van Martijn Engelbregt en De Balie is onzuiver, vindt Geert Drion. Politiek en kunst worden door elkaar gehaald....

Schermafbeelding 2020-03-30 om 16.51.50.
Cultureel Vermogen - Nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie en -participatie in Nederland

Cultureel Vermogen is het initiatief van de directeuren van de centra voor de kunsten van de vier grote steden. Wij willen nieuwe woorden geven aan het brede belang van cultuureducatie en –participatie in de 21ste eeuw. Het afgelopen jaar hebben we – samen met anderen – gewerkt aan een nieuwe ‘vocabulaire’. 

Schermafbeelding 2020-03-27 om 20.03.58.
Stop de afbraak van het muziekonderwijs (VK)

Als er niets gebeurt zijn er over vijf jaar nog maar weinig volwaardige muziekscholen over, schrijft Geert Drion. 'Een goed stelsel voor muziekonderwijs krijg je alleen door harde afspraken met de gemeenten te maken.'

 

Schermafbeelding 2020-03-27 om 20.06.19.
Open ramen, open deuren - Management van kwaliteit en professionaliteit in de kunsteducatie

Dit boekje is gemaakt in opdracht van Kunstconnectie, de brancheorganisatie van instellingen voor kunsteducatie in Nederland. Directe aanleiding vormt het verschijnen van het nieuwe Kwaliteitskader van de branche.

 

Schermafbeelding 2020-03-27 om 20.09.28.
Kunst en cultuur voor iedereen (S&D)

In een tijd waarin economisch denken de overhand heeft, en levenslopen niet meer zo vastliggen als voorheen, zijn kunst en cultuur van grote waarde. Creativiteit verruimt onze blik en onze vaardigheid om te gaan met onzekere situaties. We hoeven het volk heus niet te verheffen, maar we moeten er wel naar streven kunst en cultuur in ieders leven aanwezig te laten zijn. Dat doel raakt helaas steeds verder uit zicht.

Schermafbeelding 2020-03-27 om 20.13.39.
Onderzoeksopzet PhD

In Dutch cultural policy – and in the public discourse surrounding it – two concepts of “culture” appear as basis for public policy concern and involvement: (1) culture as a set of cultural products (works, utterances, signifiers) and (2) culture as a set of values (conventions, identities, norms).

bottom of page